जुन 30, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

सहायक बोधिसत्व नैतिक अवरोधहरू 21-25

रमाइलो प्रयास र ध्यान एकाग्रताको हाम्रो अभ्यासलाई समर्थन गर्ने नैतिक संयममा सिकाउने।

पोष्ट हेर्नुहोस्