Mar 24, 2017

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गोम्चेन लामरिम

बोधिसत्व नैतिक प्रतिबन्ध 5-10

आधुनिक समयको नैतिक दुविधाको सम्बन्धमा बोधिसत्व उपदेशहरूको चर्चा।

पोष्ट हेर्नुहोस्