दिसम्बर 31, 2015

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Sravasti Abbey मा शिक्षण

"अमूल्य माला" समीक्षा: क्विज भाग ४ q...

अध्याय 10 का पदहरू समीक्षा गर्न क्विज भाग दुई प्रश्नहरू 18-1 को छलफल।

पोष्ट हेर्नुहोस्