जनवरी 22, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रस्तावहरू बनाउँदै

प्रसाद ग्रहण गर्दै

तीन मध्ये तेस्रोले घरमा वेदी कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्