जनवरी 1, 2013

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

वज्रसत्व नयाँ वर्षको रिट्रीट २०१२-१३

दृढ संकल्प शक्ति

नकारात्मक कार्यहरू नदोहोर्याउने दृढ संकल्पका साथ वज्रसत्त्व अभ्यासको समापनले हामीलाई…

पोष्ट हेर्नुहोस्