24 सक्छ, 2012

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मैदान र मार्गहरू

प्रश्नोत्तरी १ को समीक्षा गर्नुहोस्: प्रश्न १-५

तयारीको महायान मार्गमा प्रवेश गर्ने सिमाङ्कन र कुन बाटोमा श्रोता अर्हत...

पोष्ट हेर्नुहोस्