अक्टोबर 15, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मुर्ति
बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

श्लोक 21-3: बुद्ध प्रकृति

बुद्ध प्रकृतिलाई मनको शून्यताको रूपमा कसरी वर्णन गरिएको छ, र यसको अर्थ के हो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
प्लेसहोल्डर छवि
Geshe Dorji Damdul सँग टेनेट्स

बोधिचित्त खेती गर्नुको फाइदा

बोधिचित्ता खेती गर्ने दुई प्रविधिहरू र बोधिचित्ता खेतीका फाइदाहरू संयोजन गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्