अक्टोबर 8, 2008

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बोधिचित्ता खेती गर्न छोटो पदहरू

पद 20-1: डाउनहिल जाँदै

संवेदनशील प्राणीहरू, र आफूलाई, तल्लो क्षेत्रमा जन्मिनबाट रोक्नको महत्त्व।

पोष्ट हेर्नुहोस्