अगस्ट 18, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन। Chogkyi Ven सुन्दै हुनुहुन्छ। छोड्रोन धर्मको प्रवचन देउ।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

भिक्षु जीवनका आवश्यक कुराहरू

समन्वयको मुटु भनेको हाम्रो दिमागलाई नकारात्मक कार्यहरूबाट टाढा लैजानु हो र…

पोष्ट हेर्नुहोस्