अगस्ट 9, 2005

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

उपदेश लिँदा झुक्नु।
मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

मठ जीवन

अध्यादेश लिन सजिलो छ, राख्न गाह्रो छ। यो पुण्य मा अभिप्रेत छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्