अप्रिल 18, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्रेम भन्ने जंगलमा साइन इन गर्नुहोस्
आत्म-मूल्य मा

योग्य माया

मानिसहरूले प्रेमको योग्य महसुस नगर्नुको कारणहरू। आफुप्रति दया र माया गर्ने...

पोष्ट हेर्नुहोस्