திபெத்திய ப Buddhism த்தம்

திபெத்திய பரம்பரையில் புத்த மதத்தின் உன்னதமான போதனைகள்; சமகாலம் அந்த போதனைகளை எடுத்துக் கொள்கிறது.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஞானம் மற்றும் கருணை நூலகம்

புத்த மார்க்கத்தை நெருங்குகிறது

"பௌத்த பாதையை அணுகுதல்" என்பதிலிருந்து ஒரு கண்ணோட்டம் மற்றும் சுருக்கமான வாசிப்பு, தொகுதி 1...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பச்சை தாரா

தாரா யார்?

இந்தியாவில் ரெயின்போ பாடி சங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்ட இரண்டு ஆன்லைன் பேச்சுகளில் முதல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சர்வ அறிவியலுக்கு பயணிக்க எளிதான பாதை

விடுதலைக்கான பாதை

பன்னிரெண்டு இணைப்புகளை எப்படி நிறுத்துவது, நெறிமுறை நடைமுறைகளின் அவுட்லைன் மற்றும் அதற்கான மாற்று மருந்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சர்வ அறிவியலுக்கு பயணிக்க எளிதான பாதை

சார்ந்து எழும் பன்னிரண்டு இணைப்புகள்

மனதின் நான்கு சிதைவுகள், மகிழ்ச்சி மற்றும் கர்ம முத்திரைகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சர்வ அறிவியலுக்கு பயணிக்க எளிதான பாதை

துன்பத்தைப் பற்றி தியானித்தல் (தொடரும்)

துன்பத்தைப் பற்றி தியானிப்பது எப்படி துறப்பையும், அதன் மூலத்தைப் பற்றிய விவாதத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சர்வ அறிவியலுக்கு பயணிக்க எளிதான பாதை

ஆன்மீக ஆசிரியர்கள்

ஆன்மிக ஆசிரியர்களின் குணங்கள் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்திருப்பதன் நன்மைகள் மற்றும் ஒரு அறிமுகம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சர்வ அறிவியலுக்கு பயணிக்க எளிதான பாதை

கர்மா மற்றும் அறம்

கர்மா மற்றும் அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, இதில் பத்து நற்பண்புகள் மற்றும் அறமற்றவை உட்பட.

இடுகையைப் பார்க்கவும்