சித்திரை 13, 2023

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

உணர்ச்சிகளுடன் பணிபுரிதல்

உங்கள் சொந்த சிகிச்சையாளராக இருங்கள்

நம் உணர்ச்சிகளைத் தெரிவிக்கும் எண்ணங்களில் கவனம் செலுத்துவது, அடையாளம் காண்பது மற்றும் அவிழ்ப்பது எப்படி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துக்கத்தை கையாள்வது

லாமா ஜோபா ரின்போச்சேவுக்கு அஞ்சலி

ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் படிப்பினைகள் மற்றும் ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டியின் தேர்ச்சிக்குப் பிறகு மாணவர்களுக்கு அறிவுரைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்