மார்ச் 5, 2022

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு ஆன்மீக ஆசிரியரின் குணங்கள்

பெரிய காதல்

அவரது ஆன்மீக வழிகாட்டியான லாமா துப்டன் யேஷேயின் போதனைகள் மற்றும் அவரது வாழ்க்கையில் அவை ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றிய பிரதிபலிப்புகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்