டிசம்பர் 2, 2021

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இன்னல்களுக்கு மாற்று மருந்து

கோபத்திற்கான மாற்று மருந்துகளின் தியானம்

கோபத்தின் இடையூறு விளைவிக்கும் விளைவுகளைக் கண்டறிவது மற்றும் அதைக் குறைக்க மாற்று மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்த வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

பற்றும் கோபமும்

அத்தியாயம் 66 இன் 74-6 வசனங்களைப் பற்றி கருத்துத் தெரிவிக்கிறது, பற்றுதலுக்கும் கோபத்திற்கும் இடையிலான உறவைப் பற்றி விவாதிக்கிறது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்