ஜூலை 2, 2020

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சாந்திதேவா போதனைகள்

புத்தர்களுக்கு உணர்வுப்பூர்வமான பிரசாதம் வழங்குதல்

புத்தர்கள் மற்றும் போதிசத்துவர்களுக்காக மனரீதியாக வெளிப்படும் காணிக்கைகள், பொதுவான மற்றும் ஒப்பற்றவை உட்பட 2.7-2.21 வசனங்களை உள்ளடக்கியது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்