ஆகஸ்ட் 13, 2018

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பின்னணியில் குளத்துடன் தரையில் வெளியே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் வாள்.
தர்ம கவிதை

மனித மற்றும் ஆவியின் கவிதைகள்

நமது நேரத்தையும் சக்தியையும் உச்சநிலைகளுக்கு இடையே நகர்த்தும்போது, ​​நம்மால் அடியெடுத்து வைக்க முடியாது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சிறைக் கவிதை

ஸ்ரவஸ்தி தோப்பு

சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நபர் தர்மத்தை சந்தித்ததற்காக தனது நன்றியை தெரிவிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்