நவம்பர் 7, 2017

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரிய அஸ்தமனத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் இளைஞன்.
துன்பங்களுடன் வேலை செய்வது

இறுதியாக காதல் கைதியாக இருந்து என்னை விடுவிக்கிறேன்

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரானின் மாணவர் ஒருவர் மற்றவர்களிடம் உள்ள பற்றுதலின் பயனற்ற தன்மையைப் பற்றி எழுதுகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயம் 11: அளவிட முடியாத அன்பு

அனைத்து உணர்வுள்ளவர்களிடமும் அன்பின் பரந்த மனதை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய விரிவான போதனை…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பௌத்தம்: ஒரு ஆசிரியர், பல மரபுகள்

அத்தியாயங்கள் 1-10: மதிப்பாய்வு

மரியாதைக்குரிய துப்டன் சோட்ரான் முதல் பத்தை மதிப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பாடத்தின் மூன்றாவது தவணையைத் தொடங்குகிறார்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்