ஜனவரி 27, 2014

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2014

கர்மாவின் பொருள்

பௌத்த சூழலில் அடிக்கடி தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் "கர்மா" என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்