ஆகஸ்ட் 26, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

இறக்கும் மற்றும் இறந்தவர்களுக்கு உதவுதல்

இறக்கும் நண்பருக்கு உதவுதல்

நாம் எப்படி நம் மனதை வைத்து வேலை செய்யலாம், என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை செய்யலாம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்