செப் 24, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு குழந்தை மற்றும் பெற்றோரின் கைகள், தொடுகின்றன.
நிலையற்ற தன்மை குறித்து

மூன்று நல்லொழுக்கங்கள் பின்னிப்பிணைந்தன

ஒரு தாய் தனது குழந்தையின் புற்றுநோயால் ஏற்படும் மரண பயத்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறார் என்பதைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

முன்முடிவுகளை தகர்த்தல்

முன்முடிவுகளிலிருந்து விடுபடுவது மற்றும் ஒரு போதிசத்துவரின் நம்பிக்கையை வளர்ப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2012

பெற்றோருக்கு நன்றி

பெற்றோர்கள் நம்பமுடியாத தயவைத் தருகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் சொந்த கலாச்சார நிலைமைகளுடன் கூட அவர்கள் அதைச் செய்கிறார்கள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்