அக் 10, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மன்னிப்பு

கருணை மற்றும் மன்னிப்பு

மன்னிப்பது என்பது நம் சொந்த கோபத்தை விடாமல் செய்யும் செயலாகும். நாம் இரக்கத்தை வளர்க்கிறோம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்