பிப்ரவரி 15, 2007

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சோனம் கியாட்சோ மூன்றாவது தலாய் லாமா
சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம்

ஆன்மீக நண்பரை நம்பியிருத்தல்

ஒரு ஆன்மீக வழிகாட்டியை நம்புவது என்றால் என்ன, ஒரு ஆசிரியர் கொண்டு வரும் நன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

அடையாளங்களை உருவாக்குதல்

நமது கருத்தாக்கங்கள் நமது யதார்த்தத்தை எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன; தனிப்பட்ட அடையாளத்தில் தொங்கிக்கொண்டிருப்பது நம்மை எவ்வாறு பாதிக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்