மார்ச் 5, 2006

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

Dorje Khadro பயிற்சிக்காக அமைக்கப்பட்ட பலிபீடம்.
டோர்ஜே காட்ரோ

டோர்ஜே காட்ரோ பயிற்சியை எப்படி செய்வது

டோர்ஜே காத்ரோ தீ பிரசாதம் பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் நடைமுறையின் விளக்கம் மற்றும் விளக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியின் முதல் உறைபனி தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு புத்தர் சிலை மீது விழும் இலைகளுக்கு மத்தியில் விழுகிறது.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

37 நடைமுறைகள்: வசனங்கள் 29-37

செறிவு மற்றும் ஞானத்தின் பரிபூரணங்கள் மற்றும் போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள் பற்றிய இறுதி வசனங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்