சித்திரை 22, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 25-28

மற்றவர்கள் நம் மீது திரும்பும்போது, ​​நண்பர்கள் எதிரிகளாக மாறுகிறார்கள், நாம் நோய்வாய்ப்பட்டால், அவர்களைப் பார்த்து...

இடுகையைப் பார்க்கவும்