சித்திரை 8, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 7-10

இந்த வசனங்கள் நமது துன்பங்களை நாம் எவ்வளவு நன்கு அறிந்திருக்கிறோம், எப்படி தொடங்குவது என்பதை விவரிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்