योगिक प्रत्यक्ष भरपर्दो कोग्नाइजर

गैर-भ्रामक मानसिक चेतनाहरू जसले आफ्ना वस्तुहरू ए मा निर्भर गरेर जान्दछ शान्ति र अन्तरदृष्टि को संघ.