पर्दा सत्य (संवृतिसत्य)

जुन मनको दृष्‍टिकोणबाट साँचो देखिने कुराले साँचो अस्तित्व ग्रहण गर्छ। परम्परागत सत्य पनि भनिन्छ।