एकान्त अनुभूतिकर्ता (प्रत्येकबुद्ध, पक्केकबुद्ध, तिब्बती: रंग संग rgyas)

पछ्याउने व्यक्ति आधारभूत सवारी साधन जसले मुक्ति खोज्छ, आश्रित उत्पन्न हुने बाह्र लिङ्कहरू बुझ्नमा जोड दिन्छ, र अर्हत बन्नु अघि आफ्नो अन्तिम जीवनकालमा गुरुबाट शिक्षा बिना आफ्नो अभ्यासको अनुसरण गर्दछ।