pratidesaniya (पाली: Patidesaniya)

कबुली आवश्यक पर्ने अपराध। को एक वर्ग उपदेशहरू मा प्रतिमोक्ष सूत्र.