व्यक्ति (पुद्गला, पुग्गला, तिब्बती: गैंग जाग)

चार वा पाँच समष्टिहरूमा निर्भरतामा नामित गरिएको।