एकपटक फर्कनेवाला (सख्दगामीन, सक्दागामी, तिब्बती: lan gcig phyir'ong pa)

A आधारभूत सवारी साधन आर्या जसले तल्लो बेढिलो मध्ये तीनवटा त्यागेको छ र उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ कामुक इच्छा र द्वेष र जो निर्वाण प्राप्त गर्नु अघि अधिकतम एक पटक मात्र इच्छाको क्षेत्रमा जन्मिनेछ।