nondeceptive (avisaṃvādi, तिब्बती: mi slu ba)

विवादास्पद, सही; जसरी यो एक भरपर्दो कोग्नाइजरलाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुन्छ त्यो यो अवस्थित तरिकासँग मिल्दोजुल्दो छ।