शेष सहित निर्वाण (सोपाधिशेष-निर्वाण, सोपादिसेस-निब्बान)

(१) मुक्तिको अवस्था जब एक अर्हत अझै जीवित छ र प्रदूषित समुच्चयको बाँकी रहेको छ, (२) एक अर्हतको निर्वाण जसमा वस्तुहरू वास्तवमा उत्तरोत्तरमा अवस्थित देखिन्छन्।ध्यान समय।