सन्तुष्टि, खतरा, र भाग्न

सन्तुष्टि भनेको समुहसँगको सम्पर्कबाट प्राप्त हुने आनन्द हो। खतरा भनेको एग्रीगेट्सको क्षय हो जसले हामीलाई निराश बनाउँछ। एस्केप भनेको हामीले प्राप्त गर्न चाहेको स्वतन्त्रता हो।