इच्छा क्षेत्र (कामधातु)

चक्रीय अस्तित्वको तीन क्षेत्रहरू मध्ये एक, जहाँ संवेदनशील प्राणीहरू इन्द्रिय वस्तुहरूको लागि आकर्षण र इच्छाले अभिभूत हुन्छन्।