उत्पन्न/उत्पादन (उत्पादा, उपपाडा, तिब्बती: स्काई बा)

अस्थायी घटनाको अस्तित्वमा आउनु जुन पहिले अवस्थित थिएन।