adhikarana-samatha

मा उल्लेखित विवादहरू समाधान गर्ने तरिकाहरू प्रतिमोक्ष सूत्र.