अधिग्रहण (प्राप्ति, तिब्बती: 'थोब पा)

वैभासिकहरूले दाबी गरे, यो सुनिश्चित गर्ने डोरी जस्तै हो कर्म एक जीवनबाट अर्को जीवनमा जान्छ।