நட்பு மற்றும் சமூகம் (நியூயார்க் 2007)

நியூயார்க்கின் ரைன்பேக்கில் உள்ள ஒமேகா நிறுவனத்தில் கற்பித்தல்.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சேவை வழங்கும்போது இரண்டு பெண்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அதிக ஃபைவ் கொடுக்கிறார்கள்.

சமூகத்தில் உள்ள மற்றவர்களுடன் தொடர்புடையது

நமது மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது மற்றும் மற்றவர்களுடன் பழகுவதற்கு நல்ல பண்புகளை வளர்த்துக்கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தின் சுருக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சேவை வழங்கும்போது இரண்டு பெண்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அதிக ஃபைவ் கொடுக்கிறார்கள்.

இணைப்பு மற்றும் அதன் விளைவுகள்

இணைப்பின் ஆபத்துகள் மற்றும் இணைப்பு மற்றும் அன்புக்கு இடையிலான வேறுபாடு பற்றிய போதனைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சேவை வழங்கும்போது இரண்டு பெண்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அதிக ஃபைவ் கொடுக்கிறார்கள்.

ஒரு நண்பரின் குணங்கள்

உண்மையான நண்பர்கள் மற்றும் தவறான நண்பர்களின் குணாதிசயங்கள், இதைப் பயன்படுத்தி நமது நண்பர்களை மட்டும் அடையாளம் கண்டுகொள்வதில்லை, ஆனால் நமது சொந்தச் செயல்களையும் ஒரு நண்பராக அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சேவை வழங்கும்போது இரண்டு பெண்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அதிக ஃபைவ் கொடுக்கிறார்கள்.

சமநிலையை வளர்ப்பது

இணைப்புக்குப் பதிலாக அன்பான இரக்கம் மற்றும் சமநிலையின் அடிப்படையில் ஆரோக்கியமான உறவுகளை வளர்ப்பது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்