Karma i jej skutki

51 Podstawa praktyki buddyjskiej

Część trwającej serii nauk (odosobnienie i piątek) na podstawie książki Podstawa praktyki buddyjskiej, drugi tom z serii „Biblioteka mądrości i współczucia” autorstwa Jego Świątobliwości Dalajlamy i Czcigodnego Thubtena Chodrona.

 • Będąc świadomym karmy i podejmowania dobrych decyzji
 • Trzy cechy przyczynowości
 • Skutki wynikają z przyczyn, nie mogą powstać bez przyczyn
 • Przyczyny są nietrwałe, skutki są zgodne z przyczynami
 • Skutek pochodzi z pierwotnej przyczyny i wielu warunki współpracy
 • Karma jest działaniem wolicjonalnym
 • Jakieś błędne wyobrażenia nt karmy
 • Umysł jest prekursorem nieszczęśliwych stanów, szczęśliwych stanów

Podstawa praktyki buddyjskiej 51: Karma i jego skutki (pobieranie)

Punkty kontemplacyjne

 1. Opisz co karmy jest.
 2. W jaki sposób medytacja/refleksja nad karmy wpływają na Twoje codzienne życie?
 3. Z jakimi dolegliwościami psychicznymi/czynnikami psychicznymi masz największy problem (powodują, że tworzysz negatywne karmy wielokrotnie)?
 4. Jak rozumienie karmy dać ci moc tworzenia swoich doświadczeń?
Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.