Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Wersety z Sutra Avatamsaka o praktykowaniu współczucia i bodhicitty w codziennym życiu.

Wszystkie posty w krótkich wersach do kultywowania bodhiczitty

Fioletowe kwiaty kwitną w pęczku.
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset 4: Sen niewiedzy

Po przebudzeniu myśląc, że wychodzimy z ignorancji, zwłaszcza z ignorancji chwytającej się…

Zobacz post
Fioletowe kwiaty kwitną w pęczku.
Krótkie wersety do kultywowania bodhiczitty

Werset specjalny: Oceany zasługi

Co wziąć pod uwagę, zapraszając hojność, niesamowitą możliwość, jaką mają inni, aby stworzyć zasługę…

Zobacz post