Rozstanie z czterema lgnięciami

Wersety komentujące nauczanie rdzenia Mandziuśriego skierowane do patriarchy sakja Sachena Kunga Njingpo.

Powiązane serie

Thangka wizerunek Sachen Kunga Nyingpo.

Rozstanie z czterema załącznikami (2020)

Nauki online na temat „Rozstania z czterema przywiązaniami” Nubpy Rigzina Draka, klasycznego tekstu z tradycji sakja, na prośbę Friends of Sravasti Abbey Russia.

Zobacz serię
Thangka Dragpy Gyaltsena.

Rozstanie z czterema przywiązaniami (2013-14)

Nauki Drakpy Gyaltsena na temat „Rozstania z czterema przywiązaniami” wygłoszone podczas rekolekcji Chenrezig 2013-2014 w opactwie Sravasti.

Zobacz serię

Wszystkie posty w rozstaniu z czterema przywiązaniami

Rozstanie z czterema lgnięciami

Widok Drogi Środkowej

Mówienie o rozgrzewającej serce miłości i współczuciu oraz nauczanie o przywiązaniu do z natury istniejących rzeczy i…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Miłość i współczucie

Mówiąc o rozwijaniu bliskich relacji bez przywiązania i nauczaniu o znaczeniu miłości i…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Spokój i życzliwość innych

Prowadzenie medytacji nad zrównoważeniem i nauczanie siedmiopunktowej metody przyczyny i skutku…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Przyczyny samsary

Mówiąc o korzyściach płynących z medytacji nad nietrwałością i nauczając o sześciu podstawowych dolegliwościach, które…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Śmierć i wady samsary

Udzielanie szczegółowych instrukcji, jak medytować nad własną śmiercią i zastanawianie się nad…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Medytacja przywiązania i śmierci

Mówiąc o korzyściach płynących ze studiowania i refleksji oraz przechodzenia przez dziewięciopunktową medytację śmierci…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Osiem światowych trosk

Nauczanie o tym, jak przywiązanie do tego życia utrzymuje nas w samsarze, odkrywając osiem…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Przywiązanie do tego życia

Mówiąc o zależnym powstawaniu i rozpoczynaniu nauk o pierwszym przywiązaniu, które nas trzyma…

Zobacz post
Rozstanie z czterema lgnięciami

Buddyjski światopogląd

Wprowadzenie tekstu „Rozstanie z czterema przywiązaniami” i omówienie kluczowych idei buddyjskich…

Zobacz post
Thangka wizerunek Sachen Kunga Nyingpo.
Rozstanie z czterema lgnięciami

ja ...

Instrukcja rozstania z czterema załącznikami autorstwa Nubpy Rigdzina Draka (dwujęzyczna-tybetańska/angielska).

Zobacz post
Thangka wizerunek Sachen Kunga Nyingpo.
Rozstanie z czterema lgnięciami

Wolność od czterech fiksacji

Angielskie tłumaczenie tekstu głównego zawierającego instrukcje dotyczące wolności od czterech fiksacji przez…

Zobacz post
Thangka wizerunek Sachen Kunga Nyingpo.
Rozstanie z czterema lgnięciami

Rozstanie z czterema załącznikami

Tłumaczenie na język angielski głównego tekstu zawierającego instrukcje dotyczące rozstania z czterema załącznikami przez…

Zobacz post