Buddyści XXI wieku

Angażowanie się w nowoczesną edukację i naukę, pozostając zakorzenionym w naukach Buddy.

Podkategorie

Wieczorne niebo i chmury nad linią drzew.

Etyka we współczesnym świecie

Stosowanie odwiecznej mądrości Buddy do praktykowania etycznego postępowania we współczesnym świecie.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Podwójne tęcze na niebie nad lasami.

Dialog międzywyznaniowy

Tworzenie pokoju, harmonii oraz wzajemnego szacunku i zrozumienia między wyznaniami w wieloreligijnym świecie.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Pół księżyca na nocnym niebie.

Nauka i buddyzm

Jak buddyzm odnosi się do współczesnej nauki i refleksji na temat konferencji „Umysł i życie” z Dalajlamą.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Wszystkie posty buddystów XXI wieku

Etyka we współczesnym świecie

Czym jest szczęście? (Część 2)

W miarę postępu naszej wiedzy naukowej ważne jest, aby skupiać się na etycznym postępowaniu.

Zobacz post
Etyka we współczesnym świecie

Czym jest szczęście? (Część 3)

Szczęście pochodzi z naszej perspektywy, a nie z zewnętrznych obiektów zmysłowych czy ludzi.

Zobacz post
Etyka we współczesnym świecie

Etyka buddyjska w dobie technologii

Dyskusja na temat tego, jak programiści mogą zintegrować podstawowe nauki buddyjskie z projektowaniem technologii…

Zobacz post
Etyka we współczesnym świecie

Życzliwość w praktyce

Jak moglibyśmy okazywać życzliwość innym bez względu na zaistniałą sytuację?

Zobacz post
Nauka i buddyzm

Konkurencyjni czasy

Rozmowa o naturze czasu z fizykiem teoretykiem, filozofem i…

Zobacz post
Nauka i buddyzm

Współczucie + Technologia

Jak obsesja na punkcie najnowszej technologii powstrzymuje nas od myślenia o jej negatywnym wpływie na…

Zobacz post
Nauka i buddyzm

Nauka i technologia w służbie społeczeństwu

Niezależnie od pojawiających się innowacji w dziedzinie nauki i technologii, nasza motywacja i etyczne postępowanie…

Zobacz post
Buddyści XXI wieku

Buddyści XXI wieku

Etyczne postępowanie i współczucie są kluczami do szczęścia dla nas samych i dla wszystkich czujących…

Zobacz post
Nauka i buddyzm

Czy etyka ma znaczenie w nauce i technologii?

Jak etyka nieszkodzenia ma zastosowanie w dziedzinie technologii informacyjnej, badań naukowych i…

Zobacz post
Czcigodny Chodron uśmiecha się siedząc przed dużym ekranem telewizora, na którym widać uczestników Zoomu.
Buddyści XXI wieku

Buddyzm, modernizm i uważność

Dyskusja na takie tematy jak buddyjska i świecka uważność, wartość monastycyzmu i…

Zobacz post
Buddyści XXI wieku

Życie według nauk Buddy w XXI wieku

Wykorzystanie nauk Buddy do pracy z umysłem i radzenia sobie ze współczesnymi problemami, w tym…

Zobacz post