LR11 Dwanaście ogniw współzależnego powstawania

Jak tworzymy przyczyny odradzania się w cyklicznej egzystencji i jak położyć kres takim odrodzeniom.

Wszystkie posty w LR11 Dwanaście ogniw uzależnionego powstania