Studium buddyjskich traktatów Podcast

Dostrój się do Apple Podcasts, Google Podcasts lub TuneIn Radio.

Podcast

Posłuchaj tych nauk na Podcasty ApplePodcasty Googlelub TuneIn Radio.

Wszystkie posty w studium buddyjskich traktatów Podcast

Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wytykanie błędów i chwalenie innych

Komentarz do wersetów transformacji myśli, które wyjaśniają, jak wymieniać siebie i innych.

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Wady egocentryzmu

Jak egocentryzm stwarza problemy w naszym życiu i jaka jest właściwa metoda wymiany siebie i…

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Nie zrozum źle Szantidewy

Jak wersety Śantidewy mogą być źle rozumiane, co prowadzi do błędnych wniosków.

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Ustanawianie dobra innych

Komentarz do wersetów Śantidewy, które wyjaśniają, jak wymieniać siebie i innych.

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Pokora bodhisattwy

Komentarz do wersetów o rozwijaniu radości i pokory bodhisattwy w łagodzeniu cierpienia innych.

Zobacz post
Nauki Shantideva w opactwie Sravasti

Dlaczego chronię siebie, a nie innych?

Za pomocą rozumowania wyjść poza egocentryczną postawę i troszczyć się o szczęście i cierpienie…

Zobacz post