Biblioteka Mądrości i Współczucia

Nauki o komentarzu Jego Świątobliwości Dalajlamy na temat etapów ścieżki dla zachodniej publiczności.

Podkategorie

Okładka książki Zbliżanie się do buddyjskiej ścieżki

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Ramy dla współczesnego czytelnika zaczynające się od uniwersalnego ludzkiego pragnienia szczęścia i natury umysłu.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Okładka książki Fundacji Praktyki Buddyjskiej

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Nauki o czterech pieczęciach, rzetelne poznanie, dotyczące duchowego mentora, umierania i odradzania się oraz karmy.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Okładka książki Samsara Nirvana i Buddha Nature

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nauki o duhkha, determinacja uwolnienia się od samsary i umysł jako podstawa samsary i nirwany.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Tom 4 Podążając śladami Buddy

Nauki o schronieniu w Trzech Klejnotach i Trzech Wyższych Treningach.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Tom 5 Pochwała wielkiego współczucia

Jak kultywować wielkie współczucie i bodhicittę.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Powiązane książki

Wszystkie posty w Bibliotece Mądrości i Współczucia

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Konwencjonalna i ostateczna analiza

Wyjaśniając, w jaki sposób rzeczy nie można znaleźć w ramach konwencjonalnej i ostatecznej analizy, kontynuując sekcję „Równość…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Jeden smak

Kontynuując wyjaśnienie „jednego smaku” samsary i nirwany, podkreślając znaczenie ustanowienia…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Równość samsary i nirwany

Opisując znaczenie „jednego smaku w pustce”, rozpoczynając sekcję „Równość Samsary…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Uśpione i przejawione świadomości

Wyjaśnienie uśpionych i przejawionych aspektów rigpy i najsubtelniejszego umysłu przejrzystego światła, uzupełnienie sekcji…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nienarodzony umysł jasnego światła

Porównując, jak rozumiany jest pierwotnie czysty umysł w Nowej Szkole Tłumaczeń (przejrzyste światło…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Pierwotnie czysta świadomość

Wyjaśnienie znaczenia słowa „pierwotnie czysty” i naszej potrzeby przeplatania rozumienia pustki…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Rygpa

Wyjaśniając rigpę, kontynuując naukę z rozdziału „Uciążliwe stany psychiczne i natura…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Cierpienia i natura umysłu

Wyjaśnienie, w jaki sposób umysł różni się od czynników mentalnych, nauczanie z następnej sekcji „Uciążliwe…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Doskonałe cechy można udoskonalić

Wyjaśnienie, w jaki sposób można bez ograniczeń kultywować doskonałe cechy umysłu w części…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Doskonałe cechy można budować kumulatywnie

Wyjaśnienie, w jaki sposób można przyzwyczaić umysł do doskonałych cech, które można zbudować…

Zobacz post