Biblioteka Mądrości i Współczucia

Nauki o komentarzu Jego Świątobliwości Dalajlamy na temat etapów ścieżki dla zachodniej publiczności.

Podkategorie

Okładka książki Zbliżanie się do buddyjskiej ścieżki

Tom 1 Zbliżanie się do ścieżki buddyjskiej

Ramy dla współczesnego czytelnika zaczynające się od uniwersalnego ludzkiego pragnienia szczęścia i natury umysłu.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Okładka książki Fundacji Praktyki Buddyjskiej

Tom 2 Podstawy praktyki buddyjskiej

Nauki o czterech pieczęciach, rzetelne poznanie, dotyczące duchowego mentora, umierania i odradzania się oraz karmy.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Okładka książki Samsara Nirvana i Buddha Nature

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nauki o duhkha, determinacja uwolnienia się od samsary i umysł jako podstawa samsary i nirwany.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Tom 4 Podążając śladami Buddy

Nauki o schronieniu w Trzech Klejnotach i Trzech Wyższych Treningach.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Tom 5 Pochwała wielkiego współczucia

Jak kultywować wielkie współczucie i bodhicittę.

ZOBACZ KATEGORIĘ
Zbliżenie na okładkę książki „Odważne współczucie”

Tom 6 Odważne współczucie

Zgłębianie działalności bodhisattwów w wielu tradycjach buddyjskich.

ZOBACZ KATEGORIĘ

Tom 7 W poszukiwaniu siebie

Nauki o pustce, poglądzie Środkowej Drogi i wyższym treningu mądrości z perspektywy tradycji palijskiej...

ZOBACZ KATEGORIĘ

Powiązane książki

Wszystkie posty w Bibliotece Mądrości i Współczucia

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nic nie jest do usunięcia

Wyjaśnianie, w jaki sposób nieprzerwana ścieżka prowadzi do wyzwolonej ścieżki, przemieniając naturę buddy i trzeci…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Cztery zagadkowe punkty

Wyjaśnienie czterech zagadkowych punktów z sekcji „Zagadka” w rozdziale 13.

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Co przesłania naszą naturę buddy

Wyjaśniając pozostałe pięć porównań z części „Dziewięć porównań do Tathāgatagarbhy” i rozpoczynając…

Zobacz post