Odkrywanie życia monastycznego 2007

Cel wskazań monastycznych i sposób ich przestrzegania we współczesnych czasach oraz sześć harmonii społeczności sanghowej.

Wszystkie posty w Odkrywanie życia monastycznego 2007

Odkrywanie rekolekcji z życia monastycznego (EML) siedzących na krzesłach i modlących się.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Pytania do dyskusji grupowych

Jak przygotować się do święceń zakonnych. Refleksja nad motywacją, radzenie sobie z trudnościami.

Zobacz post
Kartka z napisem: 5 wskazań interpretowanych jako postanowienia noworoczne
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Nakazy i śluby

Zakonnicy i świeccy praktykujący przyjmują różne poziomy wskazań. Korzyści z przyjmowania i utrzymywania…

Zobacz post
Czcigodny Thubten Tsultrim składa ofiary swojemu nauczycielowi Ven. Chodron po święceniach
Odkrywanie życia monastycznego 2007

„Ratnapala Sutta”

Uczeń Buddy przede wszystkim w wierze, który z czystą motywacją patrzył z mądrością na cykliczną egzystencję…

Zobacz post
Zdjęcie Abbey Sanghi i gościnnej sanghi.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Sześć harmonii

Tymczasowym celem zakonu jest stworzenie społeczności ułatwiającej praktykę, więc…

Zobacz post
Słowa zapisane na tablicy: Nie mówić źle, nie wyrządzać krzywdy, praktykować powściągliwość zgodnie z podstawowymi zasadami, zachowywać umiar w jedzeniu, żyć w odosobnieniu, poświęcać się wyższej świadomości, to jest Nauka Buddów
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Cel wskazań monastycznych

Nakazy służą prowadzeniu zakonników w pozytywnym kierunku, czyniąc umysł spokojnym poprzez porzucenie…

Zobacz post
Pięć nakazów w języku japońskim zapisanych na tablicy.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Nakazy w kulturze współczesnej

Przestrzeganie nakazów w naszej dzisiejszej kulturze i zdrowe odnoszenie się do innych.

Zobacz post
Starszy mnich otrzymujący jałmużnę, inni młodzi mnisi z tyłu.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Sześć harmonii (ciąg dalszy)

Życie we wspólnocie z uważnością: długofalowa wizja przygotowania klasztoru dla przyszłych pokoleń…

Zobacz post
Młody nowicjusz studiuje.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Przyczyny nakazów monastycznych

Im dłużej przestrzegamy wskazań, tym lepiej dogadujemy się z innymi ludźmi, ponieważ…

Zobacz post
Grupowe zdjęcie nowicjuszy.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Przeszkody w wyświęcaniu

Wyświęcenie wyznacza kierunek dla duchowej tęsknoty, czegoś bardzo czystego wewnątrz nas.

Zobacz post
Msza święceń nowicjuszy.
Odkrywanie życia monastycznego 2007

Nauczyciel klasztorny

Wejdź w życie monastyczne ze szczerą motywacją. Kultywuj go raz za razem, aby wzrastał…

Zobacz post