Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nauki o duhkha, determinacja uwolnienia się od samsary i umysł jako podstawa samsary i nirwany.

Powiązane książki

Powiązane serie

Obraz na żywo dla samsary nirwany i natury Buddy.

Samsara, nirwana i natura Buddy (2021–23)

Nauki z trzeciego tomu Biblioteki Mądrości i Współczucia, którego współautorem jest Jego Świątobliwość Dalajlama, na temat naszej obecnej sytuacji i naszego najwyższego potencjału.

Zobacz serię

Wszystkie posty w tomie 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Przyczynowy umysł przejrzystego światła

Opisując jasną i świadomą naturę umysłu oraz wrodzony umysł przejrzystego światła, obejmujący…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nic nie jest do usunięcia

Wyjaśnianie, w jaki sposób nieprzerwana ścieżka prowadzi do wyzwolonej ścieżki, przemieniając naturę buddy i trzeci…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Cztery zagadkowe punkty

Wyjaśnienie czterech zagadkowych punktów z sekcji „Zagadka” w rozdziale 13.

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Co przesłania naszą naturę buddy

Wyjaśniając pozostałe pięć porównań z części „Dziewięć porównań do Tathāgatagarbhy” i rozpoczynając…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Jak złoto w brudzie

Wyjaśnienie trzeciego i czwartego porównania z sekcji „Dziewięć porównań Tathagatagarbhy” w rozdziale…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Dziewięć porównań do Tathagatagarbhy

Wyjaśniając pierwsze dwa porównania z sekcji „Dziewięć porównań do Tathagatagarbhy” w rozdziale 13…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Czy czujące istoty są już Buddami?

Wyjaśniając, czy czujące istoty są już buddami i omawiając naturę buddy zgodnie z tantrą,…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Przemieniająca i naturalnie utrzymująca się natura Buddy

Wyjaśnienie znaczenia naturalnie utrzymującej się natury buddy i przekształcania natury buddy, z części…

Zobacz post