Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Dostrój się do Apple Podcasts, Google Podcasts lub TuneIn Radio.

Podcast

Posłuchaj tych nauk na Podcasty ApplePodcasty Googlelub TuneIn Radio.

Wszystkie posty w etapach ścieżki do podcastu Przebudzenia

Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Czy wyzwolenie jest możliwe?

Zgłębiając pytanie „Czy wyzwolenie jest możliwe?”, kontynuując przegląd rozdziału 12 „Umysł i…

Zobacz post
Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Wszechwiedzący umysł Buddy

Kontynuując przegląd rozdziału 12, „Umysł i jego potencjał”, opisującego, w jaki sposób Buddowie…

Zobacz post
Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Cztery marasy

Kontynuując przegląd rozdziału 12, „Umysł i jego możliwości”, opisującego cztery mary

Zobacz post
Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Utrapienia są słabe

Kontynuując przegląd rozdziału 12, „Umysł i jego potencjał”, opisującego, w jaki sposób dolegliwości nie są…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Czystość umysłu

Przeglądanie rozdziału 12, „Umysł i jego potencjał”, opisującego naturę umysłu i…

Zobacz post
Etapy drogi do podcastu przebudzenia

Stan Buddy zależy od czujących istot

Przeglądając Rozdział 12, „Umysł i jego potencjał”, opisujący, w jaki sposób Buddowie polegają na czujących istotach…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Równość samsary i nirwany

Uzupełnienie nauki z rozdziału 12, wyjaśnienie różnych znaczeń „równości samsary i nirwany” oraz…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Doskonałe właściwości można uprawiać bez ograniczeń

Kontynuacja nauczania z rozdziału 12, wyjaśniająca, w jaki sposób można rozwijać pozytywną mentalność…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Czy wyzwolenie jest możliwe?

Kontynuacja nauczania z Rozdziału 12, opisującego trzy powody, które umożliwiają wyzwolenie

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Umysł i jego potencjał

Ukończyć nauczanie w rozdziale 11 „Wolność od cyklicznej egzystencji” i rozpocząć rozdział 12 „Umysł i jego…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nirwana jako przedmiot medytacji

Kontynuacja nauczania z rozdziału 11, wyjaśniająca nirwanę jako przedmiot medytacji.

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nirwana w tradycji palijskiej

Kontynuując nauczanie z rozdziału 11, obejmujące nietrwałą nirwanę i nirwanę jako ustanie duhkha…

Zobacz post